Motor dầm biên

Motor dầm biên dùng để di chuyển toàn bộ cầu trục, cổng trục di chuyển dọc nhà xưởng. Motor dầm biên được thiết kế nhiều dãy tỷ số truyền khác nhau để phù hợp mọi tốc độ.

Motor dầm biên

  • Giá bán:Liên hệ

Motor dầm biên dùng để di chuyển toàn bộ cầu trục, cổng trục di chuyển dọc nhà xưởng. Motor dầm biên được thiết kế nhiều dãy tỷ số truyền khác nhau để phù hợp mọi tốc độ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha