Cầu trục xoay

Lắp đặt cầu trục xoay

Cầu trục xoay được thiết kế tính toán theo tiêu chuẩn an toàn Quốc tế, phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Cầu trục xoay tiết kiệm được không gian, lắp đặt phù hợp với palang xích, palang cáp.