Cầu trục

Cầu trục dầm đôi

Cầu trục được thiết kế tính toán theo tiêu chuẩn an toàn Quốc tế, phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Cầu trục dầm đôi là một trong các loại cầu trục đặt trưng cho mô hình cầu trục. Cầu trục dầm đôi ưu điểm cho các nhà xưởng có khẩu độ lớn, trọng tải lớn.