Dầm biên cầu trục

Dầm biên cho cầu trục

Dầm biên cầu trục có các thiết bị phụ như bánh xe, motor nên còn gọi là bộ dầm biên cầu trục. Dầm biên cho cầu trục được Công ty Tuấn Đạt cung cấp uy tín, chất lượng.