Cáp điều khiển

Cáp điều khiển dùng để cung cấp tín hiệu từ người điều khiển bằng nút bấm để điều khiển cầu trục. Cáp điều khiển cầu trục có đủ số ruột để vận hành mọi tao tác cần cho cầu trục.

Cáp điều khiển

  • Giá bán:Liên hệ

 Cáp điều khiển dùng để cung cấp tín hiệu từ người điều khiển bằng nút bấm để điều khiển cầu trục. Cáp điều khiển cầu trục có đủ số ruột để vận hành mọi tao tác cần cho cầu trục. Cáp điều khiển cầu trục có từ 6 đến 14 ruột, có dây cáp an toàn.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha