Chổi tiếp điện cầu trục

Chổi tiếp điện cầu trục

Chổi tiếp điện cầu trục còn gọi là tay lấy điện cầu trục hoặc cánh tay điện. Chổi tiếp điện cầu trục được Công ty Tuấn Đạt cung cấp trên toàn quốc.