Cầu trục

cầu trục, cổng trục, cau truc, cong truc

Cầu trục dầm có 2 loại là cầu trục dầm đơn và cầu trục dầm đôi