Palang điện

palang điện cáp

Palang điện được sử dụng để nâng hạ hàng hóa trong mọi ngành nghề. Palang được chia làm nhiều loại để thích hợp với từng ứng dụng như: Palang điện cáp, palang điện xích, palang một cấp tốc độ hoặc hai cấp tốc độ.