cổng trục

Cổng dầm đôi

Cổng trục được thiết kế tính toán theo tiêu chuẩn an toàn Quốc tế, phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Cổng trục dầm đôi là một trong các loại cổng trục đặt trưng cho mô hình cổng trục. Cổng trục dầm đôi ưu điểm dùng được ngoài trời, độc lập, không phụ thuộc vào tải trọng, có khẩu độ lớn, trọng tải lớn