Cáp mềm sâu đo

Cáp mềm sâu đo là thành phần quan trọng để cấu thành một bộ cầu trục. Cáp mềm sâu đo làm tăng khả năng thu xả tốt chống xoắn dây.

Cáp mềm sâu đo

  • Giá bán:Liên hệ

Cáp mềm sâu đo là thành phần quan trọng để cấu thành một bộ cầu trục. Cáp mềm sâu đo làm tăng khả năng thu xả tốt chống xoắn dây, giúp cho việc cấp nguồn cho palang làm việc hiệu quả.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha