Monorail

lắp đặt monorail

Monorail thường được lắp đặt trong các nhà xưởng cẩu hàng hóa nhẹ. Monorail thường lắp đặt trên các dây chuyền chuyên dụng, có tải trọng từ 0.5 đến 5 tấn.