Cầu trục xoay

Cầu trục xoay được thiết kế tính toán theo tiêu chuẩn an toàn Quốc tế, phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Lắp đặt cầu trục xoay tiết kiệm được không gian, lắp đặt phù hợp với palang xích, palang cap.

Cầu trục xoay

  • Giá bán:Liên hệ