Thiết bị- Phụ kiện

Phụ kiện cầu trục

Phụ kiện cầu trục là thành phần quan trọng để cấu thành một bộ cầu trục. Phụ kiện cầu trục như: cáp miềm sâu đo, ray điện an toàn, chổi lấy điện, con lăn.