Giả ngoại năm 2013

Hoạt động giả ngoại không thể thiếu đối với cán bộ công nhận viên Công Ty Tuấn Đạt. Hoạt động nầy cũng là công việc làm thay đổi môi trường căng thẳng để lấy lại năng lượng cho để đảm nhận đầy trọng trách và thách thức phía trước đối với một công ty sản xuất cơ khí.

Ngày đăng: 13-08-2014

1,373 lượt xem

Hoạt động giả ngoại không thể thiếu đối với  cán bộ công nhận viên Công Ty Tuấn Đạt. Hoạt động nầy cũng là công việc làm thay đổi môi trường căng thẳng để lấy lại năng lượng cho để đảm nhận đầy trọng trách và thách thức phía trước đối với một công ty sản xuất cơ khí.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha